Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies).
Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Polityką prywatności.

Projekty UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje
Działanie: 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw
Nr projektu: 12.12-WND-RPLU.01.03.00-06-171/13
Tytuł Projektu: „Wdrożenie innowacji procesowej oraz produktowej w przedsiębiorstwie ARTPOL-Therm Sp. z o.o. sposobem na podniesienie konkurencyjności Spółki.”

Adresy instytucji informujących o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego:
DEPARTAMENT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWóDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
tel. 81 44 16 738, fax. 81 44 16 740, email: drpo@lubelskie.pl, www.rpo.lubelskie.pl

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
tel. 081 46 23 800, fax 081 46 23 840
Punkt informacyjny: 081-46-23-831 lub 081-46-23-812
e-mail: lawp@lubelskie.pl, www.lawp.leu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa: I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie: 1.4 Wzór na konkurencję I Etap
Tytuł Projektu: „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa ARTPOL-THERM Sp. z o. o. poprzez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego”
Okres realizacji Projektu: 01/05/2018 – 31/08/2018.
Całkowita wartość Projektu: 122 385.00 zł.
Kwota dofinansowania z UE: 84 575.00 zł.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności gospodarczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów.

CELE SZCZEGóŁOWE PROJEKTU:

1. Przeprowadzenie audytu wzorniczego
2. Zdefiniowanie problemów wzorniczych
3. Opracowanie strategii wzorniczej

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

Głównym rezultatem będzie strategia wzornicza przedsiębiorstwa określająca m.in. poziom wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie, definiująca problemy wzornicze w zakresie produktów i innych procesów biznesowych oraz zawierająca rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy. Skorzystanie z usług profesjonalnej firmy wzorniczej – praktycznie zajmującej się wzornictwem przemysłowym oraz w przyszłości wykorzystanie w działalności gospodarczej efektów doradztwa będzie dla Wnioskodawcy kluczowym rezultatem projektu. Działania te przełożą się wdrożenie na rynek nowych produktów.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa: I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie: 1.4 Wzór na konkurencję II Etap
Tytuł Projektu: „Wprowadzenie innowacji poprzez wdrożenie rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej ARTPOL-Therm Sp. z o.o.”
Okres realizacji Projektu: 01/06/2019 – 01/10/2020
Całkowita wartość Projektu: 4 732 917.00 zł
Kwota dofinansowania z UE: 2 643 530.00 zł

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Celem nadrzędnym projektu jest wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa ARTPOL-Therm Sp. z o. o. poprzez zastosowanie wzornictwa, jako źródła innowacji.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

Rzeczowe:

– Nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości, związane z wdrożeniem innowacji produktowej.
– Zakup usług doradczych, związanych z realizacją strategii wzorniczej.
– Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów.

Finansowe:

– Wzrost przychodów.
– Zmniejszenie kosztów produkcji nowych produktów.
– Optymalizacja zysku.

Inne:

– Zainicjowanie w firmie działań związanych z profesjonalnym wzornictwem przemysłowym.
– Wzrost konkurencyjności dzięki wykorzystaniu wzornictwa.
– Poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
– Dostosowanie oferty produktowej do potrzeb klientów.
– Trwałe ugruntowanie pozycji rynkowej.